Hvordan jobber vi?

NameAbrand har utviklet en navnprosess som sikrer navnets registrerbarhet og unikhet gjennom flere faser. Vi fører våre kunder trygt gjennom den innledende fasen, den kreative fasen, kontrollfasen og presentasjonsfasen. For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.

 

Vil du vite mer?

Hvorfor er navnet

så viktig?

Navnet er det merkeelementet som flest ganger forteller markedet om verdier og personlighet, kultur og funksjonalitet. Et godt navn er derfor et viktig, strategisk verktøy for bedriften. Utallige variasjoner av navn er allerede registrert som varemerker og domener. Det stiller ekstra store krav til kreativitet og juridisk innsikt.

Det foregår en kontinuerlig kamp om det unike og særegne, om å ta posisjon. I en slik sammenheng bør et navn helst representere en verdi for virksomheten, og ikke et handicap. Navn må aldri velges tilfeldig, men forankres i grunnleggende prinsipper i merkebyggingen. I tillegg må navnet tilpasses kompliserte regler for registrering og beskyttelse.

 

Navnet er spydspissen i all kommunikasjon ut mot markedet, og bør derfor aldri velges tilfeldig.

 

Hva er forskjellen på et

varemerke og en merkevare?

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som skiller en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester. Dette kan gjengis grafisk, for eksempel ord (ordmerke), ordforbindelser eller slagord, navn, figurer (figurmerke), bokstaver, tall og varens form, utstyr og emballasje.

En merkevare er et varemerke med posisjon eller historie som setter i sving emosjonelle verdier i forbrukerens hode.

 

Vil du vite mer?